Fundusze Uni Europejskiej dla Przedsiębiorców


AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SA w Sosnowcu

 

Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu jako instytucja otoczenia biznesu świadczy usługi doradcze, szkoleniowe informacyjne i finansowe dla mikro , małych i średnich przedsiębiorstw.

 

W ramach świadczonych usług ARL prowadzi:

 

1. Fundusz Poręczeń Kredytowych dla mikro, małych i średnich firm , którego celem jest ułatwianie otrzymywania kredytów bankowych poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających ich spłatę.

 

2. Fundusz Pożyczkowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, którego celem jest udzielanie pożyczek przeznaczonych na inwestycje oraz finansowanie zakupów o charakterze nie konsumpcyjnym w wyniku, których powstaną nowe miejsca pracy, bądź utrzymany zostanie dotychczasowy stan zatrudnienia. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 120.000,00 zł.

 

3.Bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.
W PK udzielane są informacje:
• prawno – administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• finansowe – dotyczące możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, pomocy przy sporządzeniu biznes planów oraz wyboru formy opodatkowania
• na temat projektów pomocowych dla MŚP realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013r. takich jak:

-Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
-Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 


Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu  
Ul. Teatralna 9
Tel, 32/2665041, 32/ 2933610
Fax 32/2933731
e-mail: k.kozak@arl.org.pl
www.arl.org.pl
  

 


ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mogą znaleźć tam informacje o możliwościach pozyskiwania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację działań związanych z rozwojem działalności przedsiębiorców mieszczących się w sektorze Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej powołanej uchwałą Sejmiku Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku.

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (instytucji wdrażającej) w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP