Utworzenie mapy akustycznej dla Gminy Sosnowiec

 

Wartość projektu wynosi 738 300,00 zł.
Projekt zakończono dnia 6 czerwca 2012r.

 


Projekt pn. „Utworzenie mapy akustycznej dla Gminy Sosnowiec uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V „ Środowisko”, Działanie 5.4 „Zarządzanie środowiskiem”.


Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 30 sierpnia 2011r. i aneksu z dnia 13 października 2011r. uzyskano dofinansowanie projektu w wysokości 627 555,00 zł.


Mapa akustyczna dla Gminy Sosnowiec obrazuje przestrzenny rozkład wskaźników oceny hałasu w środowisku, pochodzącego od źródeł przemysłowych oraz liniowych (ulic, torowisk tramwajowych, kolejowych). Wskaźniki wyznaczone zostały metodami numerycznymi na podstawie parametrów źródeł hałasu oraz ich otoczenia.


Celem wykonania mapy było uzyskanie informacji przestrzennej dotyczącej źródeł hałasu, terenów zagrożonych nadmiernym hałasem oraz liczby osób narażonych na nadmierny hałas. Mapa stanowić będzie podstawę do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem.


Mapa służy do informowania społeczeństwa o zagrożeniu środowiska hałasem. Informacje zostały udostępnione społeczeństwu za pośrednictwem Internetu, na stronach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu kliknij tutaj


Obowiązek wykonania mapy oraz jej formę określają przepisy Dyrektywy 2002/49/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25`czerwca 2002r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).


Wykonawcą Projektu jest Konsorcjum Firm LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław oraz ECOPLAN Ryszard Kowalczyk ul. Szpitalna 3/9, 45-010 Opole, na podstawie umowy z dnia 10 marca 2011r.

 

Dodatkowych informacji na temat Projektu „Utworzenie mapy akustycznej dla Gminy Sosnowiec” udziela:


Urząd Miejski w Sosnowcu
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 296 05 95
email: wsr.kz@um.sosnowiec.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 


 

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 13oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP