„Sosnowiec – miasto dobrych inwestycji”

 

 

 

 

 

Wartość projektu: 742 978,00 zł
Okres realizacji projektu: 2010r -2011r.

 

 

Projekt pn. „Sosnowiec – miasto dobrych inwestycji” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja Inwestycyjna.

 

 

Na podstawie Umowy nr UDA- RPSL.01.01.02.-00-010/09-00 o dofinansowanie projektu z dnia 12 maja 2010r. i aneksu nr UDA- RPSL.01.01.02.-00-010/09-01z dnia 8 lutego 2011r. uzyskano dofinansowanie projektu w wysokości 631 531,30 zł (85%).

 


Projekt „Sosnowiec – miasto dobrych inwestycji to dwuletnie przedsięwzięcie mające na celu szeroką promocję atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sosnowca oraz zachęcenie potencjalnych inwestorów do wyboru miasta jako miejsca lokalizacji inwestycji.

 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwuetapową kampanię promocyjną „Zainwestuj w Sosnowcu” (2010-2011), na którą składały się m.in.

· artykuły w branżowej prasie (m.in. Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dziennik Zachodni, Hotelarz, Rynek Turystyczny),

· spoty reklamowe promujące Sosnowiec (w języku polskim i angielskim) emitowane w TV Silesia, TVP Katowice, a także na lotnisku w Pyrzowicach,

· billboardy reklamowe promujące Sosnowiec hasłem kampanii promocyjnej „Zainwestuj w Sosnowcu” rozmieszczone w widocznych miejscach przy trasie Katowice – Warszawa

· opracowanie mapy terenów inwestycyjnych Sosnowca,

· przygotowanie na potrzeby kampanii promocyjnej oraz współpracy z inwestorami katalogi tematyczne prezentujące obszary: produkcyjny i usługowy Sosnowca;

· opracowanie folderu pn. Oferta Miasta Sosnowca Dla Inwestorów przybliżającego inwestorom jak i pozostałym osobom zainteresowanym miastem specyfikę tego miejsca, warunki życia

· opracowanie 17 nowych kart ofert inwestycyjnych, wraz z tłumaczeniem na 4 języki obce (angielski, francuski, hiszpański, chiński)

 

Miasto prezentowało oferty inwestycyjne na polskich i zagranicznych targach nieruchomości inwestycyjnych takich jak:

· Międzynarodowe Targi Urbis Invest w Brnie w Czechach (2010 r.)

· Międzynarodowe Targi MAPIC w Cannes we Francji (2011r.)

· Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina w Poznaniu (w 2010r. i w 2011r.) odbywające się w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich

 

 

Szeroki zasięg projektu – począwszy od regionu, przez obszar całego kraju, na zagranicznych odbiorcach skończywszy – zagwarantował dotarcie z informacją na temat potencjału inwestycyjnego Gminy Sosnowiec do inwestorów z całego świata.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

  • 24
  • września 2021Piątek
Imieniny: Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir
Pogoda:
  • 14oCTeraz
  • 21oCJutro
  • 21oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP