Przebudowa dawnego kina "Muza"

Umowa o dofinansowanie projektu p.n.: „Przebudowa obiektu pn. Muza w Sosnowcu – mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013


Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”. Działanie 6.2.”Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1”Rewitalizacja – duże miasta” została zawarta w dniu 31.08.2012 r.

Planowany koszt całkowity 19 895 000,00 zł
Kwota dofinansowania 16 906 083,50 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.


Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obiektu dawnego kina „Muza” oraz podniesienie znaczenia kultury jako istotnego czynnika, rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększającego konkurencyjność ekonomiczną, dającego szanse na rozwój społeczno-ekonomiczny, a w efekcie poprawiającego jakość życia mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, zwiększenia dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie, wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej całego regionu.


Zakres prac obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowę nowego budynku zaplecza, podwyższenie istniejącego budynku dla potrzeb pudła scenicznego, adaptację sali kinowej na salę widowiskowo-koncertową ( z ok.300 fotelami na parterze z możliwością ich schowania pod scenę, a 200 fotelami na balkonie), adaptację części piwnicznej budynku mieszkalnego na klub muzyczny na ok. 50 miejsc. Przebudowę i budowę przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji wewnętrznych, systemu monitoringu i systemu alarmowego, budowę kotłowni gazowej i kolektorów słonecznych, wybudowanie szybu windowego z windą dostosowaną dla wózków inwalidzkich i osób niewidzących, wykonanie nowego dachu oraz elewacji budynku.

 

 

Pierwsze podstawowe wyposażenie i sprzęt objęte projektem:


Meble

 • fotele widowni na parterze i balkonie
 • urządzenie higieniczne i drobne wyposażenie – pomieszczeń sanitarnych
 • systemy wieszakowe szatni
 • lady szatniowe
 • lady kasowe i informacyjne
 • szyldy tekstowe
 • żaluzje okienne

Sprzęt i urządzenia

 • zestawy głośnikowe i kolumny dźwiękowe
 • komputerowy pulpit nastawczo- sterowniczy z monitorem
 • kasety do zasilania stanowisk muzyków
 • urządzenia nagłośnienia sceny(min. zestawy nagłośnienia, miksery, mikrofony)
 • projektory i akcesoria dla potrzeb technologii oświetlenia sceny
 • urządzenia systemu łączności inspicjenta
 • sztankiet do montażu kurtyny materiałowej
 • zapadnia transportowa z napędem elektrycznym.
   

 

Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 25.03.2014r. pomiędzy Gminą Sosnowiec a CZ.P.B.P."PRZEMYSŁÓWKA S.A. Częstochowa.na kwotę 18 112 047,59zł.
Termin wykonania robót 25.10.2014r.

 

 

 

Stan na dzień 25.04.2014r.

Praca na budowie idzie pełną parą. Roboty wykonywane są na różnych frontach

 

 

Stan na dzień 31.07.2014r.

Inwestycja zrealizowana

 • 26
 • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
 • 21oCTeraz
 • 20oCJutro
 • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP