Projekt: „Budowa Skate Parku wraz z obiektami towarzyszącymi i przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (trasy rolkowe, rowerowe, piesze) w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu.”

uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.3.3 Infrastruktura około turystyczna – podmioty publiczne
Umowa o dofinansowanie powyższego projektu zawarta została dnia 14 sierpnia 2012 roku
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4.417.391,19 zł
Kwota dofinansowania wynosi 3.754.782,51 zł

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest wybudowanie w miejscu dawnych niecek basenowych Skate Parku składającego się z czterech stref: niecki betonowej dla rolkarzy, niecki betonowej dla rowerzystów, half pipe o wysokości 250cm wykonanej ze sklejki oraz strefy z przeszkodami wolnostojącymi, jak również dostosowanie części alejek parkowych do pełnienia funkcji tras rolkowych, rowerowych, pieszych. Inwestycja zlokalizowana jest na działce gminnej nr 307/4, przy ul. Jasieńskiego w Sosnowcu – Kazimierzu.

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura rekreacyjno-sportowa o :
- powierzchni nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku – 4.795 m kw.
- długości przebudowanych tras aktywnej turystyki – 1,7 km

Cele projektu
Bezpośrednim celem projektu jest budowa nowej i remont starej infrastruktury aktywnych form turystyki. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie:
- poszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu,
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej w skali miasta i regionu
- powstanie infrastruktury aktywnych form turystyki
- propagowanie form turystyki miejskiej
- tworzenie nowych alternatyw aktywnego spędzania czasu wolnego
- racjonalizacja wykorzystania przestrzeni miejskiej
- wzbogacenie oferty imprez kulturalno-sportowych organizowanych na Terenia miasta Sosnowca.
W ujęciu długofalowym realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz będzie istotnym elementem budowania oferty regionalnych produktów turystycznych.

Planowany termin realizacji: do 31 październik 2012
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 28 43
email: dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło dnia 6 lipca 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w dniu 27.06.2013 roku.

ZDJĘCIA gotowego obiektu

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat projektu zamieszczono na stronie:

www.mosir.sosnowiec.pl/fundusze-europejskie.html


 

  • 26
  • września 2021Niedziela
Imieniny: Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper
Pogoda:
  • 21oCTeraz
  • 20oCJutro
  • 15oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP