Niedziela, 30 sierpnia 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

Sosnowiec łączy

Kwalifikacja wojskowa


2011-03-23 | kategoria: Wiadomości   Dodał: KP drukuj poleć
loading..
 

W okresie 4-29 kwietnia oraz 9-27 maja (od poniedziałku do piątku) w Sosnowcu przy ul. Rzeźniczej 12 (pokój nr 4) w godz. 8.00-15.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa


Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni:
a) urodzeni w 1992 roku;
b) urodzeni w latach 1987 – 1991, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej ;
c) osoby urodzone w roku 1990 -1991, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej , jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie , ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej , jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej , i złożyły , trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy  z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski , wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
- zostały uznane, ze względu na stan zdrowia , za zdolne do czynnej służby wojskowej złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski , wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej , jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety:
urodzone w latach 1987– 1992 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji , które w roku szkolnym lub akademickim 2010 / 2011 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków , o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 54,
poz. 321);
Do stawienia się kwalifikacji wojskowej wzywa się:

osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie do ochotniczego pełnienia czynnej służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej ;