Sobota, 29 sierpnia 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

Sosnowiec łączy

Aktywny Senior 60+ wystartował!


2014-01-02 | kategoria: Wiadomości   Dodał: AJ drukuj poleć
loading..
 

Aktywny Senior 60+ wystartował!

 

Przypominamy, że 1 stycznia 2014 r. ruszył program „Aktywny Senior 60+”. Seniorzy, którzy wyrobili  karty mogą już korzystać ze specjalnych zniżek. Wykaz partnerów - kliknij TUTAJ

 

 

Informacja o Programie „ Aktywny Senior 60+”

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom sosnowieckich Seniorów Miasto Sosnowiec przystępuje od stycznia 2014 roku do realizacji Programu pod nazwą „Aktywny Senior60+”. Program ten został przyjęty uchwałą Nr 676/XXXVIII/2013 Rady Miasta Sosnowiec z dnia 23 maja 2013 roku. Intencją tego programu jest stworzenie dla Seniorów powyżej 60-tego roku życia możliwości korzystania z usług oferowanych przez jednostki miejskie ( z zakresu sportu, rekreacji, kultury ) oraz inne podmioty zewnętrzne ( firmy, sklepy itp. ), poprzez system ulg i rabatów.


 

Zastosowanie takich narzędzi ma głównie na celu:
- włączenie Seniorów do aktywnego życia społeczności lokalnej,
- zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji,
- odciążenie budżetu sosnowieckich Seniorów
 

Założenia programowe:
- kształtowanie pozytywnego wizerunku osób wchodzących w jesień życia,
- eliminowanie negatywnych stereotypów związanych ze starością
- umożliwienie Seniorom realizacji swoich zamierzeń, planów, czy też marzeń,
których do tej pory nie mogli zrealizować, głównie ze względów finansowych.

 

Program „Aktywny Senior 60 +” jest adresowany do mieszkańców Sosnowca, którzy ukończyli 60 lat. Senior chętny do udziału w Programie będzie mógł zgłosić się do punktu informacyjnego Wydziału Polityki Społecznej UM w Sosnowcu z dokumentem tożsamości, potwierdzającym jego datę urodzenia. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku każdy uczestnik Programu otrzyma imienną kartę Seniora, uprawniającą do ulg i rabatów w instytucjach miejskich, a także w firmach i sklepach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Programie jako Partnerzy. Do programu Seniorzy mogą przystępować bez względu na posiadany dochód. Nie obowiązują żadne kryteria dochodowe.
 

 

Jak otrzymać kartę?
1. Przygotować dowód osobisty.
2.Wypełnić wniosek, który można pobrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, ul.3-go Maja 33, piętro III, pokój 408 lub na stronie internetowej : www.senior60.sosnowiec.pl
3. Złożyć wniosek w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3-go Maja, piętro III, pokój 408 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00). Po kartę można się zgłaszać już od 1 października 2013 roku.

 

Potwierdzeniem przystąpienia Partnera do programu będzie podpisanie stosownego porozumienia z Miastem Sosnowiec. Widocznym znakiem instytucji miejskiej, firmy bądź sklepu jako Partnera programu będą naklejki potwierdzające honorowanie kart programu, umieszczane przy wejściu do siedziby Partnera oraz w punktach kasowych. Na stronie internetowej programu będzie widniało logo Partnera, linki do jego własnych stron internetowych oraz informacje dotyczące prowadzonej działalności.

 

Więcej na stronie programu www.senior60.sosnowiec.pl