Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

NEWSLETTER

NA SKRÓTY

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Sosnowiec łączy

Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu

Miejski Rzecznik Konsumentów - Adrianna Peć

ul. Mościckiego 14, pok. 10 (parter)

tel. 296-0-428

e-mail:rzecznik@um.sosnowiec.pl

 

 

 

 

Do zadań Miejskiego Rzecznika

Konsumentów należy w szczególności:

 

  • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
  • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
  • Współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
  • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Uwaga!

Właściwość miejscowa rzecznika :


Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu wykonując zadanie powiatu jakim jest ochrona konsumentów udziela porad prawnych i pomocy wyłącznie mieszkańcom Miasta Sosnowca.


Konsumenci z innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników działających w starostwach powiatowych i miastach na prawach powiatu zgodnie z ich miejscem zamieszkania bez względu na miejsce dokonania zakupu towaru lub zawarcia umowy.
Użyteczne linki:

Nowe przepisy dotyczące reklamacji i umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku. Więcej na www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
Informujemy, że nowe przepisy odnoszą się wyłącznie do umów zawartych od dnia 25.12.2014r. Do umów sprzedaży, a także umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zawartych do dnia 24.12.2014r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik może udzielać pomocy konsumentom w sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.

Rzecznik Konsumentów nie jest rzeczoznawcą i nie wydaje opinii rzeczoznawczych, nakazów, zakazów, ani nie nakłada na przedsiębiorców kar.

UWAGA: Wszystkie sprawy kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, również zapytania przesyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

 

 

Mieszkańcy Sosnowca mogą zgłaszać się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

  • osobiście - w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7.30 do 18.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 13.00);
  • telefonicznie - 296-0-428;
  • korespondencyjnie - Urząd Miejski w Sosnowcu,
    Miejski Rzecznik Konsumentów, aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec;
  • zapytania mogą być kierowane pocztą elektroniczną - rzecznik@um.sosnowiec.pl

 

Poradnik konsumenta

 

UWAGA! Nowe przepisy dotyczące reklamacji i umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku. Więcej na www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
Informujemy, że nowe przepisy odnoszą się wyłącznie do umów zawartych od dnia 25.12.2014r. Do umów sprzedaży, a także umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zawartych do dnia 24.12.2014r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Dzieło
Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty
Kiedy można zwrócić zakupiony towar?
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Niezgodność towaru z umową
Niezgodność towaru z umową cz.2
Niedozwolone postanowienia umowne
Terminy reklamacyjne
Usługi telekomunikacyjne
Usługi turystyczne
Wniosek o podjęcie interwencji oraz mediacji - wzór
Poza lokalem
Ceny
Postanowienia niedozwolone
Produkt niebezpieczny
Niezgodność towaru z umową
Sąd konsumencki

 

 

Akcja "Wakacyjne Latanie"

Materiały do akcji zostały przygotowane przez Europejskie Centrum Konsumenckie z siedzibą w Warszawie.

Prawa i porady

Przykładowe sprawy

Lista nadużyć