Czwartek, 18 grudnia 2014 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

NEWSLETTER

NA SKRÓTY

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Sosnowiec łączy

Rada Dzielnicy Środula

3 lipca 2013 roku  w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyła
się I Sesja Rady Dzielnicy „Środula” w Sosnowcu, na której wybrano spośród radnych
Dzielnicy „Środula” Przewodniczącego Rady Dzielnicy „Środula”, Wiceprzewodniczącego
Rady Dzielnicy „Środula”, Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy „Środula”
i 2 Wiceprzewodniczących Zarządu Dzielnicy „Środula”.

 

 

Lista Radnych Rady Dzielnicy "Środula" w Sosnowcu
Kadencja 2013-2017

 


Artur Żak - Przewodniczący Rady Dzielnicy "Środula”

Wiesław Czyż- Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy "Środula”


Paweł Kręgiel - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy "Środula”


Urszula Bujoczek - Wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy "Środula”


Artur Łasa - Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy "Środula”

 

Piotr Bielecki
Rafał Domański
Henryk Kurek
Krzysztof Lasa
Andrzej Sagan
Mateusz Sizalewski
Ewa Słowińska
Anna Sporyszkiewicz
Joanna Stefańczyk
Łukasz Syndyka

 

Uchwała Nr 444/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2012 r w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Środula”. - KLIKNIJ

Uchwała Nr 445/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Środula”. - KLIKNIJ

Uchwała Nr 14/III/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Środula”. - KLIKNIJ