Poniedziałek, 6 lipca 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

NEWSLETTER

NA SKRÓTY

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Sosnowiec łączy

Rada Dzielnicy Środula

3 lipca 2013 roku  w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyła
się I Sesja Rady Dzielnicy „Środula” w Sosnowcu, na której wybrano spośród radnych
Dzielnicy „Środula” Przewodniczącego Rady Dzielnicy „Środula”, Wiceprzewodniczącego
Rady Dzielnicy „Środula”, Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy „Środula”
i 2 Wiceprzewodniczących Zarządu Dzielnicy „Środula”.

 

 

Lista Radnych Rady Dzielnicy "Środula" w Sosnowcu
Kadencja 2013-2017

 

Przewodniczący Rady – Wiesław Czyż

 

Wiceprzewodniczący Rady – Mateusz Sizalewski

Wiceprzewodniczący Rady – Piotr Bielecki

Przewodniczący Zarządu – Paweł Kręgiel

Wiceprzewodniczący – Urszula Bujoczek

Wiceprzewodniczący – Artur Łasa

Radni

Rafał Domański

Henryk Kurek

Krzysztof Lasa

Andrzej Sagan

Ewa Słowińska

Henryk Strzelczyk

Joanna Stefańczyk

 Łukasz Syndyka

Artur Żak

 

 

Uchwała Nr 444/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2012 r w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Środula”. - KLIKNIJ

Uchwała Nr 445/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy „Środula”. - KLIKNIJ

Uchwała Nr 14/III/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Środula”. - KLIKNIJ