Niedziela, 4 października 2015 r.  |   rozmiar czcionki: A A A  
   

NEWSLETTER

NA SKRÓTY

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Sosnowiec łączy

 

 

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny to nowoczesne centrum naukowo-biznesowe, zlokalizowane w południowej części Sosnowca. Park jest miejscem skupiającym przedsiębiorstwa, które dążą do bycia innowacyjnymi, prężnie działającymi podmiotami na rynku. SPNT składa się dwóch nowoczesnych obiektów. Pierwszy o powierzchni dla najemców 4 630,84 m² ma charakter budynku usługowo-produkcyjnego. Drugi (1 382,96 m2) dostosowany jest do działalności produkcyjno-badawczej, spełnia normy tzw. czystej produkcji m.in. leków, farmaceutyków (np. pomieszczenia o różnych klasach czystości, nawet kl. B-strefa aseptyczna, umożliwiająca wytwarzanie produktów sterylnych, układ pomieszczeń umożliwiający wydzielenie stref brudnych, śluz i stref czystych, stacja uzdatniania wody). Farmacja, chemia i biochemia, kosmetologia, medycyna, biotechnologia, informatyka, inżynieria materiałowa to główne obszary działań i zainteresowań SPNT.

 

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny stwarza korzystne warunki przedsiębiorstwom, instytucjom wsparcia przedsiębiorczości, placówkom naukowym i badawczym oraz szkolno-edukacyjnym, zapewniając odpowiednią infrastrukturę wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz wsparcie merytoryczne. Jego misją jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Sosnowca i województwa śląskiego poprzez przyciąganie, wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w sektorze nowoczesnych technologii.

 

Celem SPNT jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu i miasta, polegające na tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii; wsparciu rozwoju regionu oraz kreowaniu nowych, trwałych miejsc pracy, a także transferze wiedzy i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

 

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny współpracuje z władzami Sosnowca, władzami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami lokalnymi, regionalnymi, jak i na terenie całego kraju, które w swoich działaniach mają za zadanie pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości, wymianę myśli technicznej oraz szkolenia i prezentowanie osiągnięć regionu.

 

 

Kontakt:
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec
tel. 32 778 91 00
fax 32 778 91 09
  www.spnt.sosnowiec.pl
email: spnt@arl.org.pl