– Ogłoszenie o doradztwie Odnawialne Źródła Energii w Podregionie Sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II

Gmina Sosnowiec informuje o planowanym do przeprowadzenia doradztwie w ramach przygotowań do realizacji projektu pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy zainteresowanych montażem poniższych instalacji OZE:

– instalacja fotowoltaiczna (moduły fotowoltaiczne) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej,

– powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

– powietrzna pompa do c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,

– magazyn energii elektrycznej dla nowej lub istniejącej instalacji fotowoltaicznej do magazynowania produkowanej energii elektrycznej.

 

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 15% będzie kosztem własnym mieszkańca zakwalifikowanego do projektu.

Doradztwo dla Mieszkańców będzie prowadzone w terminie  od 24 do 28 lipca 2023 roku w godzinach pracy Urzędu.

 

Wszelkie materiały edukacyjno – informacyjne dostępne są do pobrania w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14.

W tematach dotyczących doradztwa oraz planowanego projektu prosimy o kontakt z  Wydziałem Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, tel. 32 296 08 64

Back to top