– Mapa akustyczna gminy Sosnowiec

Mapa akustyczna 2012

Portal „Mapa akustyczna dla gminy Sosnowiec”

Mapa akustyczna 2017

Część opisowa

Hałas drogowy (mapy)

Hałas kolejowy (mapy)

Hałas przemysłowy (mapy)

Back to top