– Ekodoradca

Zakres działania i zadania ekodoradcy:

  • Pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynków,
  • Udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia,
  • Działania informacyjne i edukacyjne (prelekcje w przedszkolach, szkołach, spotkania z mieszkańcami),
  • Integracja wszystkich działań i strategii ochrony powietrza na poziomie lokalnym zapewniającym stabilność i skuteczność w tym obszarze działań.

 

Kontakt

EKODORADCA
Grzegorz Wierzbicki

Główny Specjalista
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami
Urząd Miasta Sosnowiec

41-200 Sosnowiec
ul. Mościckiego 14 pokój 103
tel.: 32 2960876
e-mail: ekodoradca.gw@um.sosnowiec.pl

 

Więcej o projekcie na stronie „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Back to top