– O nas

O nas

Sprawy konsumenckie – to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik może udzielać pomocy konsumentom w sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
 • Współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Rzecznik Konsumentów nie jest rzeczoznawcą i nie wydaje opinii rzeczoznawczych, nakazów, zakazów, ani nie nakłada na przedsiębiorców kar.

Jeśli chcesz uzyskać poradę Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Sosnowcu najpierw zadzwoń pod numer (32) 296 04 28. Po wstępnym zapoznaniu się z Twoim problemem indywidualnie dopasujemy odpowiedni sposób udzielenia porady lub pomocy.

Pliki do pobrania:

Pisemny wniosek konsumenta zawierający: imię, nazwisko i adres konsumenta, opis stanu faktycznego i przebieg sprawy, żądanie konsumenta względem przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów dotyczących sporu. Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem wzoru wniosku. W przypadkach szczególnych np. niepełnosprawności, nieporadności konsumenta Rzecznik może odstąpić od wymogu złożenia pisemnego wniosku i podjąć decyzję o wystąpieniu na podstawie wniosku ustnego i kopii dokumentów.

Pliki do pobrania:

Kroki jakie należy wykonać w celu złożenia wniosku na platformie ePUAP:

 1. Proszę wybrać „Katalog Spraw”
 2. Proszę wpisać miasto, w którym chcecie Państwo załatwić sprawę – Sosnowiec
 3. Z listy proszę wybrać Urząd Miejski w Sosnowcu. Potem wybrać obok „Pokaż sprawy wybranego urzędu” (pojawią się katalogi spraw dostępne w urzędzie)
 4. Proszę wybrać „Inne sprawy urzędowe”, a następnie „Korespondencja z urzędem”
 5. Proszę wybrać z listy „rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumenckich”
 6. Proszę kliknąć przycisk „Załatw sprawę”
 7. Proszę wypełnić formularz i ewentualnie dodać załączniki, których nie przesłali Państwo rzecznikowi mailem
 8. Proszę kliknąć „Zapisz” i „Dalej”
 9. Proszę kliknąć przycisk „Podpisz i wyślij”

Gdyby był problem ze skorzystaniem z opcji określonej w punkcie 5, należy wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Miejski Rzecznik Konsumentów – Adrianna Peć
ul. Mościckiego 14, pokój nr 10.
tel.: 32 296-04-28 (sekretariat)
e-mail: rzecznik@um.sosnowiec.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Sosnowcu
Miejski Rzecznik Konsumentów
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu wykonując zadanie powiatu jakim jest ochrona konsumentów udziela porad prawnych i pomocy wyłącznie mieszkańcom Miasta Sosnowca.

Konsumenci z innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników działających w starostwach powiatowych i miastach na prawach powiatu zgodnie z ich miejscem zamieszkania bez względu na miejsce dokonania zakupu towaru lub zawarcia umowy.

Back to top