– Zamówienia publiczne – profil nabywcy

W dniu 22.12.2023 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Centrum Informacji Miejskiej będą nieczynne. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7.30-13.00.

Zamówienia publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej

  • Zamówienia Urzędu Miasta powyżej 30 tys. euro
  • Zamówienia Urzędu Miasta do 30 tys. euro
  • Zamówienia Urzędu Miasta do 15.04.2014 r.
  • Jednostki Podległe
  • Wyniki zamówień publicznych – profil nabywcy
  • Plan Zamówień Publicznych
  • Wstępne ogłoszenie informacyjne
Back to top