– Profil Zaufany

Profil Zaufany

Profil Zaufany przez 24h/7 dni w tygodniu

Profil Zaufany to możliwość elektronicznej komunikacji mieszkańców z administracją publiczną. Jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil Zaufany działa podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.

Wykorzystując Profil Zaufany obywatel może załatwić wybrane sprawy urzędowe, w każdym urzędzie na terenie całego kraju drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Profil Zaufany możesz teraz założyć i potwierdzić w pełni online przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. banku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany utworzysz również w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu otwarty został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych zlokalizowany w Wydziale Spraw Obywatelskich (Al. Zwycięstwa 20, parter, pokój 111). Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych czynny jest w godzinach pracy Urzędu.

Aby utworzyć Profil Zaufany ePUAP, należy:

  1. Założyć konto i złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego na stronie Profilu Zaufanego.
  2. Osobiście udać się do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20 (pokój 111) z dowodem osobistym lub paszportem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Profil Zaufany jest jedną z funkcjonalności Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji, np.:

  • ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
  • CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
  • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego powstał w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w ramach realizacji projektu „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach wdrażanego projektu, Gmina Sosnowiec planuje udostępnienie mieszkańcom ponad 80 usług elektronicznych na platformie ePUAP, które pozwolą na załatwianie spraw drogą elektroniczną z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.

 

Back to top