– Całodobowe pogotowie stomatologiczne

W pełniących dyżur gabinetach stomatologicznych pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.

Dyżury stomatologiczne:
dni powszednie: 19.00–7.00
soboty, niedziele i święta: 24 godziny na dobę

W Sosnowcu pomoc doraźną w tym zakresie świadczy podmiot:

Kinga Doskocz
Ambulatorium stomatologiczne
ul. Czarna 7
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 297 50 81

Back to top