– Pozostałe podmioty

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Pogotowia 1
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 266 28 23; 266 28 24; 266 55 38
faks: (32) 266 38 83
e-mail: sekretariat@psse.sosnowiec.pl
e-mail: psse.sosnowiec@pis.gov.pl

Telefon alarmowy poza godzinami pracy urzędu (w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i/lub życia ludzi):
Epidemiologia
tel.: 500 060 599

SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe

ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 363 60 32
faks: (32) 363 60 02
e-mail: sekretariat@rprsosnowiec.pl

Dyspozytor
tel.: 999; 112; (32) 363 63 80

Transport sanitarny
tel.: (32) 363 60 46

SPZOZ  Zakład Diagnostyki Obrazowej

Plac Medyków 2
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 290 16 00; 368 24 20
e-mail: zdomrtk@prv.login.net.pl

Back to top