– Ekologia i gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Od 1 grudnia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości (odpady zbierane w sposób selektywny), na których zamieszkują mieszkańcy wynosi miesięcznie 27,70 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości (uchwała Nr 592/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu).

Informujemy mieszkańców Sosnowca, że w przypadku zbyt małej ilości worków na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” dodatkowe można pobrać w wyznaczonych puntach na terenie naszego miasta.

 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami przy ul. Mościckiego 14 pok. 4,

Siedziba Remondis Sosnowiec Sp. z o. o. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11B,

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. ul. Grenadierów 21.

AKTUALNE INFORMACJE (oldsosnowiec.pl)

Pliki do pobrania (Ekologia):

Back to top