– Urząd Miejski w Sosnowcu

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7:30-13:00. W dniach 29-30.03.2024 r. Centrum Informacji Miejskiej będzie nieczynne.

Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu. Prezydentem miasta jest od 5 grudnia 2014 roku Arkadiusz Chęciński. Funkcję I zastępcy prezydenta sprawuje Michał Zastrzeżyński. Zastępcami są także Zbigniew ByszewskiJeremiasz Świerzawski. Pieczę nad finansami miasta sprawuje Anna Gabryś, a funkcję sekretarza miasta pełni Grzegorz Frugalski.

Back to top