– Urząd Miejski w Sosnowcu

Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu. Prezydentem miasta jest od 5 grudnia 2014 roku Arkadiusz Chęciński. Funkcję I zastępcy prezydenta sprawuje Michał Zastrzeżyński. Zastępcami są także Jeremiasz ŚwierzawskiMichał Wcisło. Pieczę nad finansami miasta sprawuje Anna Gabryś, a funkcję sekretarza miasta pełni Grzegorz Frugalski.

Back to top