– Patronat Prezydenta

Wniosek o Patronat Prezydenta

Prosimy o zapoznanie się z nowym zarządzeniem, dotyczącym „Zasad przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Sosnowca lub Miasta Sosnowiec oraz przyjmowania przez Prezydenta Miasta Sosnowca członkostwa w Komitetach Honorowych”.

Wypełniony wniosek (wraz z podpisem i pieczątką) należy przesłać na adres mailowy: prezydent@um.sosnowiec.pl lub wkp@um.sosnowiec.pl lub w sposób tradycyjny na adres Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec.

Wniosek powinien być dostarczony w terminie co najmniej 21 dni przed planowaną imprezą/wydarzeniem/publikacją.

Po otrzymaniu potwierdzenia o udzielonym patronacie organizator imprezy/autor publikacji powinien wykorzystać logo zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w księdze znaku.

Pliki do pobrania:

Przydatne linki:

Back to top