– Otoczenie biznesu

W Sosnowcu działa szereg instytucji wspierających gospodarkę miasta i skoncentrowanych na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do ich zadań należy prowadzenie szkoleń, wdrażania nowych technologii i form zarządzania, doradztwo ekonomiczne i prawne.

Agencja Rozwoju Lokalnego

Agencja realizuje nadrzędną misję, jaką jest partnerskie wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych, celem podniesienia ich konkurencyjności oraz udzielania pomocy w funkcjonowaniu na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266 50 41, 32 293 36 10
e-mail: arl@arl.org.pl

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Jednostka ARL, mieszcząca się w nowoczesnym, biurowcu w górniczej dzielnicy Niwka, której celem jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu i miasta, polegające na tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii; wsparciu rozwoju regionu oraz kreowaniu nowych, trwałych miejsc pracy, a także transferze wiedzy i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

ul. Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec
tel.: 32 778 91 00
fax: 32 778 91 09
e-mail: spnt@arl.org.pl

Regionalna Izba Gospodarcza

Od 2015 r. ARL pełni również rolę delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej mającej siedzibę w Katowicach przy ul. Opolskiej 15. Jej celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego i niezależnego samorządu gospodarczego reprezentującego interesy gospodarcze firm członkowskich oraz działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu i kraju we współpracy z samorządami terytorialnymi, światem nauki, kultury i mediów, a także instytucjami otoczenia biznesu.

ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266 50 41
e-mail: k.haladus@arl.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy

Instytucja, której celem jest troska o poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez świadczenie usług informacyjnych, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz wsparcia finansowego i administracyjnego. Wszystko po to by zapewnić mieszkańcom jak największe szanse na zatrudnienie a pracodawcom pozyskanie jak najlepszej kadry.

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 297 87 00
fax: 32 297 87 21
e-mail: kaso@praca.gov.pl, info@pup.sosnowiec.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Strefa to wyznaczony teren w regionie śląsko-zagłębiowskim, w którym można skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku CIT, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc miejsca pracy. To duże ułatwienie które pozwala obniżyć podatek należny CIT nawet do kilkudziesięciu procent. Co równie istotne, KSSE w latach 2015-2017 wg prestiżowego FDI Business Financial Times została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie. W Sosnowcu mieści się siedziba Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, oferująca interesujące tereny do inwestycji na terenie stolicy Zagłębia.

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska

ul. Żytnia 8
41-205 Sosnowiec
tel.: 32 298 89 69, 32 292 01 06
e-mail: sosnowiec@ksse.com.pl

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce

Od 2019 r. działa w Sosnowcu regionalna siedziba Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce – La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia (CCIIP). Jest to organizacja non-profit, której celem jest zrzeszanie i konsolidacja aktywności ekonomicznej Włochów w polskiej gospodarce, poprzez tworzenie kontaktów i relacji biznesowych między swoimi członkami a firmami i inwestorami miejscowymi.

ul. Żytnia 8
41-205 Sosnowiec
tel.: +48 501 755 107
e-mail: katowice@cciip.pl

Back to top