– Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego

Rachunki bankowe prowadzone są przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego według celów opłat:

 • Podatki od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowe
  68 1020 2313 0000 3402 0579 4997
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  65 1020 2313 0000 3502 0579 5002
  Uwaga! Po otrzymaniu – za pośrednictwem poczty – indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek.
 • Dzierżawy, wieczyste użytkowanie, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, opłaty geodezyjne, dziennik budowy, zajęcie pasa drogowego, duplikat Sosnowieckiej Karty Miejskiej, pozostałe dochody gminy                                                                               88 1020 2313 0000 3302 0579 4492
 • Dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
  78 1020 2313 0000 3402 0579 4526
 • Udzielanie informacji ze zbiorów meldunkowych i danych/dokumentacji związanych z dowodami osobistymi
  83 1020 2313 0000 3202 0579 4534
 • Wadia, kaucje
  73 1020 2313 0000 3902 0579 4468
 • Udziały, subwencje, porozumienia
  31 1020 2313 0000 3502 0579 4450

Uwaga!
Rachunki dotychczas prowadzone w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 31 grudnia 2017 r. zostają zamknięte, co oznacza, że wpłaty dokonywane na te rachunki nie będą zrealizowane.

Back to top