– Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego

Rachunki bankowe prowadzone są przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego według celów opłat:

 • Podatki od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowe
  68 1020 2313 0000 3402 0579 4997
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  65 1020 2313 0000 3502 0579 5002
  Uwaga! Po otrzymaniu – za pośrednictwem poczty – indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek.
 • Dzierżawy, wieczyste użytkowanie, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, opłaty geodezyjne, pozostałe dochody gminy, zajęcie pasa drogowego
  88 1020 2313 0000 3302 0579 4492
 • Dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
  78 1020 2313 0000 3402 0579 4526
 • Udzielanie informacji ze zbiorów meldunkowych i danych/dokumentacji związanych z dowodami osobistymi
  83 1020 2313 0000 3202 0579 4534
 • Wadia, kaucje
  73 1020 2313 0000 3902 0579 4468
 • Udziały, subwencje, porozumienia
  31 1020 2313 0000 3502 0579 4450

Uwaga!
Rachunki dotychczas prowadzone w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 31 grudnia 2017 r. zostają zamknięte, co oznacza, że wpłaty dokonywane na te rachunki nie będą zrealizowane.

Back to top