– Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Jak działa ePUAP?

Urząd Miejski w Sosnowcu przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Konto można założyć rejestrując się na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, na której znajdują się wszelkie informacje oraz instrukcje dotyczącą zakładania konta na ePUAP.

Po zalogowaniu niezbędne jest wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP, bądź dołączenia on-line dokumentu z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC,
 • RTF,
 • XLS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF,
 • TIF,
 • BMP,
 • JPG,
 • PDF,
 • ZIP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 25 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną.

Adres skrytki UM Sosnowiec na ePUAP-ie: /f0330ogrc7/skrytka

Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Back to top