– Żłobki w Sosnowcu

Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Sosnowiec

Gmina Sosnowiec wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin z małymi dziećmi podejmuje szereg działań, które mają na celu ich wsparcie. Najistotniejsze działania związane są z przystosowywaniem i organizowaniem nowych miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców miasta. Poszerzanie oferty w zakresie zabezpieczenia opieki nad dziećmi do lat 3, to przede wszystkim tworzenie nowych miejsc w jednostce miejskiej – Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu oraz wspieranie przez miasto podmiotów niepublicznych, które realizują zadania w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Sosnowca. Jednym z elementów polityki prorodzinnej miasta jest stwarzanie warunków do jak najlepszego życia mieszkańców, a także inicjowanie rozwiązań, które umożliwiają rodzinom z małymi dziećmi godzenie ról rodzicielskich z zawodowymi. Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a sferą rodzinną w szczególności dotyczy kobiet. Niski poziom zatrudnienia kobiet przekłada się na zwiększone ryzyko ubóstwa wśród rodzin, a także na niewykorzystanie potencjału kobiet, ich wiedzy, umiejętności i kompetencji. Rozwiązania w zakresie opieki nad dziećmi do lata 3, w gminie Sosnowiec wspierają rodziny z małymi dziećmi i pozwalają im na zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym.

Regulacje prawne w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekunów w żłobków lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego.

W gminie Sosnowiec w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonują:

 • placówki, które funkcjonują jako jednostki budżetowe gminy Sosnowiec:
  • Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, w skład którego wchodzi 9 oddziałów żłobka, Klub Dziecięcy i Klub Dziecięcy nr 2.
 • placówki niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
  • Niepubliczny Żłobek przy Centrum Edukacji i Rozwoju „Promyczek”, ul. Jagiellońska 1b,
  • Centrum Edukacyjne „Tulipanów”, ul. Tulipanów 6,
  • Prywatny Żłobek „Bolek i Lolek”, ul. Sobieskiego 25,
  • Niepubliczny Żłobek przy Centrum Zabawy i Rozwoju „ELFIK”, ul. Stalowa 9,
  • Niepubliczny Żłobek przy Centrum Zabawy i Rozwoju „ELFIK”, ul. Prosta 12A,
  • Niepubliczny Żłobek „BOBO”, ul. Kukułek 47,
  • Niepubliczny Żłobek „KRAINA MALUCHA”, ul. Gwiezdna 24,
  • Niepubliczny Żłobek „KRAINA MALUCHA”, ul. Długosza 1,
  • Niepubliczny Żłobek „Calineczka”, ul. Bracka 18,
  • Niepubliczny Żłobek „Calineczka”, ul. Bohaterów Monte Cassino 24B,
  • Niepubliczny Żłobek „Fasolka”, ul. Braci Mieroszewskich 124a,
  • Niepubliczny Żłobek „Pozytywny Żłobek”, ul. Naftowa 31,
  • Niepubliczny Żłobek „Akademia Kolorowych Podróży”, ul. Partyzantów 11,
  • Niepubliczny Żłobek Integracyjny „Malinowy Domek”, al. Wolności 22,
  • Integracyjny Żłobek „Cogito”, ul. Klonowa 12,
  • Niepubliczny Żłobek “Ja Sam”, ul. Wojska Polskiego 21,
  • Żłobek “Zagłębiaczek 1 “, ul. Wyspańskiego 87,
  • Niepubliczny Żłobek ” Troskliwe Misie”, ul. Struga 1

„Zgodnie z zapisami art. 27 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi prezydent miast właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a”.

Przydatne linki:

Pliki do pobrania:

Back to top