– Dokumenty strategiczne

Biblioteka samorządowa: budżet, strategie, programy, plany

Informację na temat budżetu, jego wykonania oraz planach można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Strategie, programy, plany:

Back to top