– Jakość powietrza – komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne

Jakość powietrza

Na bieżąco, na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, podawane są informacje dotyczące jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza (największa ilość w kraju). Na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach zamieszczane są również dane z prowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych, które ukazują się z przesunięciem czasowym wynikającym z wykonywania analiz laboratoryjnych.

Wyniki pomiarów powietrza – Śląski Monitoring Powietrza

Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne

Aktualne komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne

Back to top