– Jakość powietrza – komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7:30-13:00. W dniach 29-30.03.2024 r. Centrum Informacji Miejskiej będzie nieczynne.

Jakość powietrza

Na bieżąco, na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, podawane są informacje dotyczące jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza (największa ilość w kraju). Na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach zamieszczane są również dane z prowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych, które ukazują się z przesunięciem czasowym wynikającym z wykonywania analiz laboratoryjnych.

Wyniki pomiarów powietrza – Śląski Monitoring Powietrza

Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne

Aktualne komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne

Back to top