– Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca

Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca to organ powołany w 2000 roku przez Radę Miejską. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie młodzieży przed władzami miasta poprzez reagowanie na jej konkretne potrzeby.

Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną partią – jest organem apolitycznym. Sosnowiecka MRM jest zrzeszona w Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych – organizacji skupiającej najlepiej funkcjonujące młodzieżowe samorządy miast, gmin i powiatów i będącej forum wymiany doświadczeń i poglądów.

Młodzieżowa Rada pomaga młodym ludziom uczestniczyć w życiu kulturalnym i politycznym Sosnowca. W przeciągu kilku lat działania MRMS zorganizowała wiele różnorodnych tematycznie debat i konferencji, na których młodzi ludzie wymieniali poglądy i uczyli się reguł dyskutowania.

Członkowie MRMS wybierani są w demokratycznych wyborach przez uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Kadencja młodych radnych trwa 2 lata. Na początku każdej kadencji Rada wybiera spośród swoich członków zarząd (prezydium), w skład którego wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz oraz rzecznik.

Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca XI kadencji jest Katarzyna Celoch (Wydział Kultury i Promocji Miasta).

Back to top