– Program Czyste Powietrze

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w każdy wtorek i czwartek od 7:30 do 15:30 działa Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i ma na celu wsparcie finansowe inwestycji poniesionych na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynkach.

W godzinach pracy Urzędu Miasta, Mieszkańcy Sosnowca, mogą uzyskać m.in. porady związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu. Pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie można uzyskać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania w Punkcie Konsultacyjno–informacyjnym prowadzonym w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami.

Tel: 32 296 05 74 i 32 296 08 25.

Wnioski przesyłane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 1. WSZYSTKIE POSIADANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PIT-y roczne np.: PIT36, PIT37, PIT28 i inne dostępne (UWAGA: PIT-11 / PIT-11A/40A nie jest podstawą ustalenia dochodu) lub
  zaświadczenie o dochodach, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ul. 3 maja 33), zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania).
 2. Imię i Nazwisko, adres, PESEL Wnioskodawcy
 3. Imię i Nazwisko, adres, PESEL współmałżonka Wnioskodawcy
 4. Imię i Nazwisko, adres wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
 5. Nr Księgi Wieczystej w formacie KA1S/xxxxxxxx/x
 6. Nr działki
 7. Powierzchnia całkowita nieruchomości w m² (budynku)
 8. Rok budowy domu
 9. Data faktury/faktur podlegających rozliczeniu – o ile zostały wystawione przed złożeniem wniosku o dotację

UWAGA: na umówione spotkanie przychodzą oboje małżonkowie (w przypadku ustawowej wspólności majątkowej) oraz wszyscy współwłaściciele nieruchomości LUB wnioskodawca przynosi wypełnione i podpisane zgody (na druku obowiązującym w programie Czyste Powietrze).

Druki dostępne na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/dokumenty-programowe/dokumenty-obowiazujace

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Pliki do pobrania:

 

Wersja archiwalna (informacje nieaktualne)

Back to top