– Insygnia i logo Sosnowca

Herb miasta

Herb miasta składa się z dwóch części: tarczy heraldycznej i zwieńczenia. Tarcza podzielona jest na połowę linią ukośną koloru czerwonego. Lewa górna połowa o kolorze białym jest podzielona na trzy części wstęgami w kolorze niebieskim, symbolizującymi rozwidlenie rzek. Prawa dolna połowa, obrazująca uskok warstw geologicznych, podzielona jest pionowo na dwie części:

  • część skrajną o trzech polach, każde z pól tworzą ukośny pas żółty umieszczony nad czarnym,
  • część wewnętrzna, składająca się z pól analogicznych jak w części skrajnej, lecz przesuniętych w dół o 1 wysokości pola. Tarczę herbu zwieńcza mur ceglany w formie łuku, z którego wystają trzy kominy ceglane.

Zza środkowego wystaje ręka z zawiniętym rękawem białej koszuli, zgięta w łokciu do prawej strony herbu. Dłoń ujmuje młot w kolorze czarnym i brązowym.

Pliki do pobrania:

Flaga miasta

Płat flagi stanowi prostokątna tkanina z obu stron biała. Pośrodku obu stron umieszczony jest element niebieski symbolizujący ujście Brynicy do Czarnej Przemszy – który jest jednocześnie jednym z elementów herbu miasta.

Logo miasta

Sosnowiec kojarzony jako Centrum: biznesu, aglomeracji, kultury. Kolor granatowy podkreśla jego przedsiębiorczość. Z tego źródła wychodzi siedem dróg symbolizujących sąsiednie miasta, wspólne przedsięwzięcia, otwartość i współpracę. Intensywnie zaznaczony środek okręgu stanowi źródło działań rozwojowych dla miasta i regionu. Jako miasto-łącznik Sosnowiec integruje wielość tradycji i postaw ludzi aglomeracji górnośląskiej. Tożsamość kolorów znaku i napisu Sosnowiec jednoznacznie wskazuje, co znajduje się w centrum tejże aglomeracji. Dynamicznie rozchodzące się ramiona wskazują na kreatywność podejmowanych działań, a zastosowanie zielonego koloru podkreśla przyjazną atmosferę spokoju i równowagi – swoistą „symbiozę” miast. Forma samego znaku niesie ze sobą nowoczesność i innowacyjność. Sosnowiec łączy ludzi (i miasta regionu) będąc miejscem spotkań.

Pliki do pobrania:

Hejnał miasta

Pliki do pobrania:

Back to top