– Dańdówka i Niwka z nowym torowiskiem i tramwajami!

Tramwaje Śląskie wybrały wykonawcę robót modernizacyjnych torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu. Po zakończeniu prac po nowych torach pojadą niskopodłogowe tramwaje.

W ramach prowadzonego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. postępowania przetargowego, wykonawcą zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu, od ul. gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru) wybrane zostało konsorcjum firm: Silesia Invest z Gliwic, SPAW – TOR z Krakowa i GROTEX z Zabrza. Firmy te zdecydowały się na realizację inwestycji za blisko 39,8 mln zł netto (niemal 49 mln zł brutto).

W czwartek 28 kwietnia przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie S.A. i lidera konsorcjum – firmy Silesia Invest podpisali umowę, zgodnie z którą termin realizacji całości prac określony został na 12 miesięcy. Zadanie obejmuje gruntowaną przebudowę ok. 3,5 km odcinka istniejącej linii jednotorowej, z której ponaddwukilometrowy fragment zyska drugi tor.

Systematycznie poprawiamy jakość infrastruktury tramwajowej. Modernizacja linii wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, w połączeniu z właśnie trwająca przebudową linii wzdłuż ulic Andersa i 1 Maja to będzie zupełnie nowa jakość podróżowania. Poprawimy również bezpieczeństwo pieszych, likwidując na Pawiaku jak i w rejonie ulicy Niweckiej wsiadanie i wysiadanie bezpośrednio na drogę – powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Nowe tory oznaczają także nowy tabor, co podkreślał Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. – Zarówno te prace na ulicy Wojska Polskiego, jak wspomniana przez Pana Prezydenta modernizacja infrastruktury wzdłuż ulic Andersa i 1 Maja spowodują, że do eksploatacji kursujących tam linii będziemy mogli skierować nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje. W całym naszym projekcie inwestycyjnym działamy wielopłaszczyznowo, inwestując jednocześnie w infrastrukturę torową, sieciową i przystankową, jak i w wagony oraz techniczne pojazdy specjalistyczne – przekazał prezes Tramwajów Śląskich.

Ta inwestycja, dla której dziś następuje podpisanie umowy, to ostatnie z grupy zadań infrastrukturalnych na terenie Sosnowca, które Spółka założyła do realizacji w tej perspektywie unijnej. Należy tu pogratulować Zarządowi Spółki skutecznego dążenia do realizacji celów mimo napotykanych trudności, a wiemy, że to nie ostatnie słowo Tramwajów Śląskich, bo firma już pracuje nad projektem, dla którego będzie się ubiegać o unijne środki z nowej perspektywy finansowej – podkreśla Mateusz Rykała, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Tramwaje Śląskie S.A.

W efekcie modernizacji na fragmencie od skrzyżowania w Dańdówce przez wiadukt nad torami kolejowymi stacji Sosnowiec Dańdówka do przystanku Niwka Pawiak powstanie linia dwutorowa, zaś na odcinku od przystanku Niwka Pawiak do wiaduktu nad ul. Orląt Lwowskich wybudowana zostanie linia jednotorowa, z mijanką w rejonie przystanku Niwka Kościół. Wydzielone torowisko wykonane zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych ze sprężystym mocowaniem szyn. W rejonie skrzyżowań i  przejazdów torowo-drogowych w większości zastosowane zostaną prefabrykowane płyty torowe z szynami montowanymi w komorach za pomocą mas poliuretanowych. Powstaną nowe perony przystankowe, posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe z nową siecią, przebudowany zostanie układ zasilania oraz instalacje podziemne, zabudowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice.

Co ważne miasto planuje budowę nowego wiaduktu, a właściwie dwóch wiaduktów, które zastąpią istniejącą konstrukcję nad torami kolejowymi w ciągu ul. Wojska Polskiego i ul. 11 listopada. Projekt nowego obiektu przewiduje wybudowanie dwóch torów na potrzeby rozbudowywanej linii tramwajowej.

Zadanie jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

Na zdjęciu od lewej: Henryk Kolender (członek zarządu TŚ), Mateusz Rykała (wiceprezes rady nadzorczej TŚ) Bolesław Knapik (prezes zarządu TŚ), Arkadiusz Chęciński (prezydent Sosnowca), Agnieszka Czapla (prezes Sosnowieckich Inwestycji), Jarosław Szmitka (prezes Silesia Invest).

Back to top