– Edukacja

Nominacja do polskiej edycji Europejskiej Nagrody za innowacyjność w nauczaniu– Erasmus+ 2023 dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu.
Projekt Erasmus+ „NOWA SZKOŁA – NOWY START”, zrealizowany przez zespół nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu, pod opieką koordynatora Katarzyny Bacy, został nominowany do polskiej edycji Europejskiej Nagrody za innowacyjność w nauczaniu– …

W dniach 15 – 16 maja w Sosnowcu odbyły się obrady I Forum Pedagogów Specjalnych zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
Pierwszy dzień obrad poświęcony zostało problematyce usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawiciele placówek edukacji specjalnej z terenu Śląska i całej Polski oraz pedagodzy specjalni ze współpracujących z ZSSp nr 4 ośrodków w …

Wyjątkowy pokaz mody „Boskie Buenos” odbył się dziś na schodach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Pokaz mody był wydarzeniem inaugurującym Sosnowieckie Dni Literatury organizowane przez Zagłębiowską Mediatekę w Sosnowcu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu brało udział w organizacji tego wydarzenia. W pokazie mody zostało zaprezentowanych 12 strojów przygotowanych przez młodzież kształcącą się we wchodzącym w …

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 15 – 19.05.2023 r. Deklaracji nie należy drukować samodzielnie, zostanie ona opieczętowana i wydana rodzicom przez Placówkę.
Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 22.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r …

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Celem tego programu jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek.
Uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można …

Zagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe do udziału w konkursach w ramach projektu FANTASTYKA2023 – fotograficznego „Cosplay niskokosztowy” i literackiego „Więcej niż człowiek”
Cosplay to hobby polegające na przebieraniu się za ulubione postacie z filmów, seriali, książek, mang czy anime. Niezwykły talent i chęć jak najwierniejszego odwzorowania postaci, prezentowana przez cosplayerów, owocuje …

W Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi odbył się Konkurs Filatelistyczny dla młodzieży szkół podstawowych i średnich ,,Dzieło i Życie Wielkiego Toruńczyka Mikołaja Kopernika”.
Mlodzież miała do opracowania test pytań dotyczących życia i dokonań Mikołaja Kopernika. Po  zakończeniu prac komisja przekazała wyniki, a laureatom wręczono upominki przygotowane przez Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Czeladzi. – Dziękuję …

Będzie to jedyne Polskie Centrum Mody, wpisane do systemu edukacji, które da szanse na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy lub zmianę kwalifikacji zawodowych w tej branży.
Projekt „Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” został dofinansowany kwotą 10,7 mln zł. Będzie to zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży modowej, a z jego oferty będą mogli korzystać uczniowie …

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu serdecznie zaprasza na Dni Otwarte w dniach 21 kwietnia od godziny 13:00 do 18:00 oraz 22 kwietnia od godziny 9:00 do 13:00.
Do kogo kierujemy zaproszenie? Do wszystkich zainteresowanych, ciekawych, żądnych wrażeń.

Co gwarantujemy? Spotkanie z uczniami, nauczycielami, dyrekcją, zwiedzanie szkoły, rzetelne informacje na temat kierunków kształcenia i naboru.

Czekamy na …

Back to top