– Edukacja

W Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznym im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu odbyło się otwarcie pracowni mechatronicznej sponsorowanej przez firmę SK – hi Techbattery Materials Poland.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością sponsorzy pracowni mechatronicznej w osobach: Prezes SK- hi techbattery materials Poland – ByoungChul Park oraz przedstawiciele firmy:  Joonhyup Park, SangminCho, Ara Lee, Fryderyk Mazur i Marlena …

Projekt jest inicjatywą dwóch grup młodzieży Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu i Liceum PRESTIGE z miasta Sambor.
Celem projektu jest nawiązanie kontaktów i długotrwałej współpracy w budowania dialogu międzykulturowego i  dobrosąsiedzkich  polsko-ukraińskich relacji.  W ramach projektu zorganizowana będzie m.in.: konferencja „Sztuka Dyplomacji” czyli młodzi walczą o wizerunek Polski i Ukrainy w Europie, odnalezienie wspólnych …

27 września  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota Roweckiego 64 odbyło się podsumowanie projektu  „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec”.
Konferencja była  okazją do dyskusji na temat perspektyw kształcenia w zawodzie krawiec „Krawiec zawód przeszłości czy przyszłości” oraz przedstawienia produktów wypracowanych podczas projektu i  możliwości dalszej …

Dziś w Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu podpisano umowę na budowę wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową.
Na nowym boisku będzie można grać w siatkówkę, piłkę nożną oraz koszykówkę. Odpowiedzialna za inwestycję firma Ace Invest Sp. z o.o. wykona także oświetlenie oraz piłkochwyty, wyremontowany zostanie również fragment chodnika. Wartość inwestycji to ponad 500 tys. zł. Prace …

Rok szkolny  2022/2023 w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich będzie wyjątkowy.
Po pierwsze zainteresowanie kierunkami technicznymi oferowanymi przez szkołę przerosło wszelkie oczekiwania, po drugie uruchomiony został nowy kierunek nauczania: technik energetyk, który został objęty patronatem przez będziński oddział spółki Tauron Dystrybucja.

1 września 2022 r.  przedstawiciele spółki: Aneta Kołodziej – kierownik Wydziału …

Drodzy uczniowie. Niech nowy rok szkolny stanie się dla Was pasmem sukcesów naukowych i wychowawczych. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, wytrwali w pokonywaniu szkolnych trudów oraz rzetelni i odpowiedzialni. Niech spełnią się Wasze plany i marzenia. Dyrektorom szkół, nauczycielom, a także pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim tworzącym szkolną społeczność życzę powodzenia, wytrwałości i realizacji …

25 lat doświadczenia, 25 lat wytężonej pracy, 25 lat planów, marzeń, małych potknięć i wielkich sukcesów. 25 lat uśmiechów, życzliwości, wsparcia. 25 lat wiary w to, że razem osiągniemy sukces.
Motto Wyższej Szkoły Humanitas „Człowiek to się liczy” to nie tylko puste słowa. Członkowie społeczności akademickiej; dydaktycy, pracownicy administracyjni, studenci i przyjaciele Uczelni każdego dnia tworzą …

Wrzesień pod znakiem programowania i bezpieczeństwa w sieci dzięki warsztatom dla dzieci i młodzieży „Koduj z Gigantami: Cyberbezpieczeństwo”
Co łączy cyberbezpieczeństwo z programowaniem? 11. edycja “Koduj z Gigantami”, czyli największe w Polsce bezpłatne warsztaty programistyczne dla dzieci i młodzieży! W Sosnowcu warsztaty odbędą się 3 i 4 września oraz 10 i 11 września przy ul. Kilińskiego …

Informacja dotycząca rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2022 roku.
Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz …

Back to top