– Ochrona środowiska

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania a człowiek winien jest mu poszanowanie i opiekę.
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc dla wolno żyjących kotów poprzez umożliwienie im dostępu do pomieszczeń piwnicznych lub wyłączonych z eksploatacji pomieszczeń gospodarczych. Proszę również o współpracę  …

Sosnowieckie Wodociągi rozpoczynają jedną z najkosztowniejszych inwestycji związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków przy ulicy Ostrogórskiej. Będzie ekologicznie i oszczędnie.
To jedna z największych oczyszczalni ścieków w całym województwie śląskim.  Modernizacja takich obiektów to niemal praca ciągła. Oczyszczalnia Radocha II przy ul. Ostrogórskiej była budowana od 1977 do 2000 r. – Zmieniające się przepisy, śrubowanie norm w …

Ruszyła rejestracja do trzeciej edycji Metropolitalnego Climathonu, który rozpocznie się 27 października. Climathon to 24-godzinny wyścig kreatywności odbywający się równolegle w ponad 100 miastach na świecie.
Podczas wydarzenia jego uczestnicy będą szukać rozwiązań, w jaki sposób, w trosce o klimat, możemy zmniejszyć „produkcję” odpadów oraz ponownie wykorzystać te, które już powstały. Na autorów najlepszego pomysłu czeka …

Podczas obrad sierpniowej sesji Rady Miejskiej sosnowieccy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do Lasów Państwowych o zaprzestanie wycinki drzew na terenie miasta i objęcie Lasu Zagórskiego oraz sosnowieckiego boru wokół dzielnic Sosnowca: Juliusza, Ostrów Górniczych i Maczek szczególną ochroną jako lasy. Wcześniej o ponowne przeanalizowanie planu wycinki drzew prowadzonych w Lesie Zagórskim apelował …

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.
Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności …

Przy Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu odbyły się warsztaty edukacyjne oraz zajęcia praktyczne związane z zakładaniem przykładowego ogrodu deszczowego.
Kolejny ogród deszczowy powstał w Sosnowcu. Tym razem przy tzw. szkole z armatą na Środuli. Najpierw odbyły się warsztaty edukacyjne: po co takie ogrody i jakie je tworzyć, choćby obok swojego domu. Od teorii przeszliśmy do …

Powraca konkurs „Ekososna z Ekostacji. Wymień surowce na rośliny”
To już IV edycja zbiórki surowców przez mieszkańców Sosnowca. W poprzednich latach mieszkańcy miasta aktywnie uczestniczyli w konkursie i wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w akcję. Każda osoba, która przywiezie do Ekostacji Juliusz butelki PET, aluminiowe puszki, lub makulaturę, będzie mogła wziąć udział w konkursie i zbierać …

W okresie od 25 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający na uczestników projektu w zakresie zakupu i  montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (Pompa ciepła powietrzna pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy cieplnej min. 1,65 kW).
Szacunkowy, wymagany wkład własny mieszkańca to 2 425 zł, przy założeniu 8% podatku VAT dla …

Sosnowiec ponownie stawia na jerzyki. Po raz trzeci miasto rozdaje budki lęgowe dla ptaków, które pomagają walce z komarami. Tym razem trafią także do mieszkańców domów jednorodzinnych.
Latają nawet 200 km/h. Są „łasuchami”. Jeden jerzyk potrafi zjeść do 20 tysięcy owadów dziennie. Akcja „Jerzyki – pomoc w walce z komarami” została zainaugurowana w 2020 roku. Wówczas …

Back to top