– Ochrona środowiska

Gmina Sosnowiec informuje o planowanym do przeprowadzenia doradztwie w ramach przygotowań do realizacji projektu pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”.
 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy zainteresowanych montażem poniższych instalacji OZE:

– instalacja fotowoltaiczna (moduły fotowoltaiczne) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej,

– powietrzna pompa ciepła do …

Już od 1 lipca rusza V edycja ekologicznego konkursu „Ekososna z Ekostacji. Wymień surowce na rośliny”!
Każda osoba, która dostarczy do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ekostacja Juliusz (Grenadierów 21, Sosnowiec) butelki PET, aluminiowe puszki lub makulaturę, będzie mogła wziąć udział w konkursie i zbierać pieczątki na ekokartach. Te natomiast będzie można wymieniać na kupony o …

Gmina Zawiercie – Lider projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II” podała do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i warunków udziału w przedmiotowym projekcie.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat …

Park bioróżnordoności stał się ogrodem botanicznym. Zyskał ten status dzięki gatunkom roślin tam rosnącym, a jednocześnie będzie stanowił naturalne przedłużenie Egzotarium.
Na początku 2019 roku miasto podpisało umowę z czeska firmą, która była odpowiedzialna za całkowitą przemianę parku przy ul. Kresowej. Tysiące roślin, nowe alejki, oczka wodne, budki dla ptaków – jednym słowem raj dla fauny …

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S.
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez:

samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca …

Sosnowiec ponownie stawia na jerzyki. Po raz kolejny miasto rozda budki lęgowe dla ptaków, które pomagają w walce z komarami.
Latają nawet 200 km/h. Są „łasuchami”. Jeden jerzyk potrafi zjeść do 20 tysięcy owadów dziennie. Akcja „Jerzyki – pomoc w walce z komarami” została zainaugurowana w 2020 roku. Wówczas Urząd Miejski przekazał spółdzielniom i wspólnotom 150 …

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH, POLEGAJĄCE NA GROMADZENIU WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCU ICH POWSTANIA – „PO(D)LEJ DESZCZEM W SOSNOWCU”
Informujemy, iż od 01 marca do 30 czerwca 2023 r. można składać wnioski o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania służące ochronie zasobów …

W dniach 9 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2025 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.
Celem przyznanego dofinansowania jest poprawa jakości powietrza poprzez:

zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (konieczna likwidacja kotła/ pieca na paliwo stałe)
podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego …

Do 30 września 2023 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane do realizacji w roku 2023.
Dotacje celowe na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą udzielane na zadania inwestycyjne polegające na:

modernizacji systemów grzewczych (konieczna likwidacja kotła/pieca na paliwo stałe);
demontażu, transporcie i …

Gmina Sosnowiec planuje realizację II etapu projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – Etap II”, będący kontynuacją wcześniej realizowanego projektu.
W celu analizy zapotrzebowania na instalacje OZE w gospodarstwach domowych na terenie naszej Gminy rozpoczynamy nabór wstępny, polegający na przyjmowaniu deklaracji Mieszkańców w zakresie preferowanych …

Back to top