– Ochrona środowiska

Sosnowiec ponownie stawia na jerzyki. Po raz kolejny miasto rozda budki lęgowe dla ptaków, które pomagają w walce z komarami.
Latają nawet 200 km/h. Są „łasuchami”. Jeden jerzyk potrafi zjeść do 20 tysięcy owadów dziennie. Akcja „Jerzyki – pomoc w walce z komarami” została zainaugurowana w 2020 roku. Wówczas Urząd Miejski przekazał spółdzielniom i wspólnotom 150 …

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH, POLEGAJĄCE NA GROMADZENIU WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCU ICH POWSTANIA – „PO(D)LEJ DESZCZEM W SOSNOWCU”
Informujemy, iż od 01 marca do 30 czerwca 2023 r. można składać wnioski o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania służące ochronie zasobów …

W dniach 9 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2025 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.
Celem przyznanego dofinansowania jest poprawa jakości powietrza poprzez:

zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (konieczna likwidacja kotła/ pieca na paliwo stałe)
podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego …

Do 30 września 2023 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane do realizacji w roku 2023.
Dotacje celowe na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą udzielane na zadania inwestycyjne polegające na:

modernizacji systemów grzewczych (konieczna likwidacja kotła/pieca na paliwo stałe);
demontażu, transporcie i …

Gmina Sosnowiec planuje realizację II etapu projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – Etap II”, będący kontynuacją wcześniej realizowanego projektu.
W celu analizy zapotrzebowania na instalacje OZE w gospodarstwach domowych na terenie naszej Gminy rozpoczynamy nabór wstępny, polegający na przyjmowaniu deklaracji Mieszkańców w zakresie preferowanych …

Pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą nam na myśl, kiedy mówimy o pszczołach to Pszczółka Maja, Gucio i oczywiście miód. Tymczasem pszczoły to nie tylko pszczoła miodna ale przede wszystkim ogromna liczba różnorodnych gatunków tych owadów. Ich wspólną cechą jest to, że wszystkie żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym, jednocześnie zapylając odwiedzane rośliny. Dzięki tak wielkiej różnorodności …

Metropolia rozpoczęła nabór do pilotażowego programu Metropolitalne Ogrody Deszczowe, skierowanego do osób i instytucji, które chcą zrobić dobry użytek z wód opadowych. W ramach programu odbędą się zajęcia teoretyczne na temat tworzenia i pielęgnacji ogrodów deszczowych, a także praktyka, czyli zakładanie ogrodów pod okiem eksperta. Nabór trwa do 4 listopada 2022 r.
– Problemy braku lub …

Dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca”.
Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł …

Sosnowieckie Wodociągi do swojej floty samochodów mogą już dopisać wart blisko 2,5 mln zł pojazd.
To specjalna jednostka Kaiser CityCycler, czyli sprzęt do czyszczenia i usuwania awarii na sieciach kanalizacyjnych.

– Pojazd specjalny z zabudową typu CityCycler firmy Kaiser to najmniejsze urządzenie do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji z ciągłym systemem odzysku wody (water-recycling) spośród zabudów tworzonych przez …

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania a człowiek winien jest mu poszanowanie i opiekę.
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc dla wolno żyjących kotów poprzez umożliwienie im dostępu do pomieszczeń piwnicznych lub wyłączonych z eksploatacji pomieszczeń gospodarczych. Proszę również o współpracę  …

Back to top