– CKZiU będzie współpracować z Tauronem

26 kwietnia zostało zawarte porozumienie między Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie a Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Strony reprezentowane były przez Dyrektora Oddziału Macieja Budryka i  wicedyrektora CKZiU Zbigniewa Zalasa. Porozumienie obejmuje współpracę firmy Tauron ze szkołą w związku z otwarciem nowego kierunku kształcenia technik energetyk. W porozumieniu zawarto również wsparcie dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk.

Jak przekazał wicedyrektor CKZiU Zbigniew Zalas – uczniowie Technikum nr 6 będą odbywać praktyki zawodowe w firmie Tauron Dystrybucja, brać udział w warsztatach, zajęciach lekcyjnych, panelach dyskusyjnych rozwijających kompetencje społeczne i będą mieć możliwość  praktycznego, merytorycznego  przygotowania do zawodu technik energetyk i  technik elektryk.

Jedna z klas w szkole zostanie objęta patronatem spółki, co wiąże się z przyznaniem m.in. stypendiów dla najlepszych uczniów kierunku technik energetyk oraz doposażeniem szkolnych pracowni elektroenergetycznych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

 

 

Back to top