– Sosnowiecka Olimpiada dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

13 maja o godz.10.00 w Hali Sportowej MOSiR przy ul.Żeromskiego odbędzie się XVIII  Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i  Młodzieży z Niepełnosprawnością pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca.

Olimpiada odbywa się corocznie i na stałe została włączona do kalendarza imprez miejskich. Jej pierwsza edycja odbyła się 04.04.2003 roku.

1. Cele imprezy:

Rozbudzenie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Podniesienie poczucia własnej wartości, samooceny i wiary w siebie
Reintegracja dzieci i młodzieży po okresie pandemii.
Kształcenie nawyku korzystanie z różnych form aktywności sportowo-
rekreacyjnej
Wdrażanie do osiągania wyznaczonego celu ( kształtowanie wytrwałości, siły,
woli, umiejętności ponoszenia porażki, zdrowej rywalizacji sportowej,
przestrzeganie zasady  fair play, oraz cech kulturalnego kibica sportowego).
2. Warunki uczestnictwa:

W olimpiadzie mogą startować dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w trzech kategoriach wiekowych:
– przedszkolaki

– dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat

– młodzież w wieku 15-24 lat.

3. Wyżywienie:

Organizatorzy zapewniają bezpłatny posiłek dla każdego zawodnika.
4. Nagrody:

Każdy zawodnik startujący w olimpiadzie otrzymuje medal XVIII  Sosnowieckiej Olimpiady Sportowej, maskotkę i słodycze.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują medale i dyplomy za zajęcie  I, II, III miejsca w konkurencjach indywidualnych.
Zwycięzcy drużynowi otrzymują puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III  miejsca
Za najlepsze prace plastyczne zgłoszone do konkursu pt. „ Moja ulubiona dyscyplina  sportowa” uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.
Uczestnik Olimpiady nominowany przez sędziów do wyróżnienia „Fair play” otrzymuje nagrodę rzeczową i dyplom.
5. Konkurencje sportowe:

Konkurencje indywidualne:

rzuty piłką do kosza
slalom na wózkach inwalidzkich
tor przeszkód
rzuty woreczkiem do celu
wyścigi na pełzakach
kręgle
Konkurencje drużynowe:

Boccia (dyscyplina paraolimpijska)

Gość specjalny: Pani Alicja Jeromin
Występy zespołów taneczno-wokalnych (uczniowie ZSO Nr 5 w Sosnowcu)

Back to top