– „Być jak Ignacy -Tajemnicze zniknięcie Ignacego”

Od października uczniowie klasy 4a i 4b Szkoły Podstawowej Nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Sosnowcu biorą udział  w VI edycji programu edukacyjnego dla szkół podstawowych „Być jak Ignacy -Tajemnicze zniknięcie Ignacego”, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach. Uczniowie zdobywają ciekawą wiedzę dzięki licznym doświadczeniom i eksperymentom, które prowadzone są na cotygodniowych spotkaniach koła naukowego „Otwarte umysły”.

Na podstawie otrzymanych scenariuszy zajęć odbyły się już spotkania na temat:

  • Podróży badawczych i nawigacji – w tym etapie uczniowie poznali również wyjątkową postać  Henryka Arctowskiego, Polaka związanego z badaniami polarnymi szczególnie na Antarktyce. Samodzielnie wykonali kompas.
  • Początków lotnictwa – uczniowie zbudowali model samolotu i poznali wyjątkową postać Adama Ostaszewskiego, prawdziwego pioniera związanego z lotnictwem.
  • Mózgu, nauki, informacji – uczniowie dowiedzieli się jak dbać o mózg, by był sprawny i by lepiej zapamiętywał informacje. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu dr hab. Eweliną Knapską, która opowiedziała o swojej pracy w Laboratorium.  Zadaniem prowadzącym do kolejnego etapu było wykonanie mapy myśli. Nasi uczniowie przedstawili na niej jak działa lewa i prawa półkula mózgu.
  • Badań przyrody – uczniowie wykonali albumu bioróżnorodności i poznali kolejną wyjątkową postać – fotografa i przyrodnika dr Łukasza Bożyckiego
  • Wielkich konstrukcji i maszyn prostych – uczniowie  dowiedzieli się, czym są maszyny proste i jak pomagają w codziennym życiu. Dzięki przeprowadzonej lekcji poznali Kazimierza Stanisława Gzowskiego, polskiego inżyniera, budowniczego (mostów, dróg, linii kolejowych i portów na terenie Kanady) a na podsumowanie etapu wykonali sami maszynę prostą – studnię.
  • Czasu, badania przyszłości i przeszłości – w tym etapie uczniowie poznali dr Miłosza Giersza, który od 20 lat prowadzi wykopaliska archeologiczne  w Peru. Na zakończenie etapu uczniowie wykonali  dinozaury z masy solnej.
Back to top