– Projekt NBP, WSB i CKZiU Technikum nr 6

Uczniowie klasy II GB Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich wzięli udział w ogólnopolskim projekcie NBP : Uczelnie-szkołom-o finansach z NBP.

W ramach projektu, nad którym czuwała wychowawca Bożena Fulas, należało przygotować prace konkursowe jako formę poradnika dla rodziców o bezpiecznym korzystaniu z transakcji elektronicznych. I miejsce w konkursie  zajęła Julia Siodłowska, która zdobyła tablet, natomiast uczestnicy projektu otrzymali nagrody rzeczowe, m.in. power banki.

Kluczowe korzyści wynikające z projektu:

Uczniowie:

Zdobyli i rozszerzyli wiedzę i umiejętności finansowe dzięki dedykowanym cyklom zajęć dostosowanym do wieku i praktycznych potrzeb.

Korzystali z autorskich, innowacyjnych i przystępnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów z dziedziny ekonomii.

Zyskiwali wiedzę o standardach nauczania wyższego, którą mogą wykorzystać na ścieżce rozwoju zawodowego.

Nauczyciele:

Zainicjowali lub zacieśnili współpracę partnerską z uczelniami. Utrwalali doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych z zakresu ekonomii.

Zwiększyli umiejętności dydaktyczne, korzystając z wiedzy i doświadczeń naukowców z uczelni.

Nauczyciele akademiccy mieli możliwość zdobycia doświadczeń w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zajęć z zakresu ekonomii dla uczniów oraz przetestowania skuteczności metod nauczania.

Szkoła:

Zawiązała i zacieśniła partnerskie relacje z uczelniami.

Zwiększyła ofertę edukacyjną dla uczniów z zakresu ekonomii i doradztwa zawodowego.

Wzmocniła współpracę między uczniami, nauczycielami i pracownikami naukowymi uczelni.

 

Back to top