– Kolejny klub „Senior+” powstanie w Sosnowcu

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w Sosnowcu powstanie kolejny klub, w którym będzie mogło spędzać wolny czas 25 seniorów z terenu naszego miasta.

Nowy klub Senior+ będzie się mieścił przy ul. Sobieskiego 3D. Lokal będący w zasobach MZZL w Sosnowcu przejdzie gruntowną modernizację. Po remoncie wyodrębnione zostaną następujące pomieszczenia:

  • główne pomieszczenie klubowe wyposażone w stoliki, krzesła, fotele, sprzęt RTV,
  • pomieszczenie do pracy indywidualnej wyposażone w meble wypoczynkowe, w biurka oraz sprzęt komputerowy,
  • zaplecze kuchenne z pełnym, kuchennym wyposażeniem,
  • zaplecze sanitarne,
  • szatnia,
  • pomieszczenia gospodarcze.

Cały lokal będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. – Na realizację tego zadania  miasto otrzymało dotację z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2022 w wysokości 200 tys. zł. Wkład własny miasta wyniesie nieco ponad 200 tys. zł. Klub „Senior+” będzie funkcjonował w strukturze miejskiej jednostki: Centrum usług socjalnych i Wsparcia.Prace remontowe będą koordynowane przez MZZL w Sosnowcu i mają potrwać do końca roku. Otwarcie planujemy na początek 2023 roku – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta odpowiedzialna m.in.: za politykę społeczną.

 

Back to top