– Elektronik na rzecz ekologii w Portugalii

Na przełomie maja i czerwca uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkól Elektronicznych i Informatycznych zrealizowali w Porto w Portugalii kolejną mobilność w ramach projektu ekologiczno-językowego.

Projekt ,,Green Entrepreneurs in action against climate change. GREENACT” zakłada uczestniczenie, wspólnie z uczniami innych krajów – Norwegii, Portugalii, Macedonii Północnej i Turcji, w różnorodnych działaniach na rzecz poprawy klimatu i ochrony środowiska naturalnego, rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych oraz umiejętności komunikacyjnych, a także poznanie kultury i tradycji poszczególnych krajów. W trakcie pobytu młodzież wzięła udział w warsztatach w zakładzie recyklingu i produkcji zielonej energii, w zajęciach naukowo-badawczych na terenie Planetarium, zajęciach laboratoryjnych badając właściwości wody, w grze terenowej na ścieżce dydaktycznej w parku miejskim, a także współtworzyła w międzynarodowych zespołach gry dydaktyczne promujące segregację śmieci.

Back to top