– Prezydent z absolutorium

Raport o stanie gminy za 2021 rok – udzielenie wotum zaufania Prezydentowi Miasta Sosnowca, ocena wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za 2021r. i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sosnowca. To najważniejsze punkty dzisiejszych obrad sesji Rady Miejskiej.

Radni zapoznali się z raportem o stanie gminy za 2021 rok a następnie w wyniku głosowania udzielili wotum zaufania Prezydentowi Miasta, Arkadiuszowi Chęcińskiemu. Za głosowało 17 osób, 2 były przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.

Następnym ważnym punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za rok 2021. W wyniku głosowania 17 radnych wyraziło swoje poparcie dla przygotowanego przez władze miasta dokumentu przy 4 głosach wstrzymujących się.

Najważniejszym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2021 rok. 17 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi, 2 było przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.

Dziękuję radnym za wotum zaufania i udzielenie absolutorium. Dziękuję za współpracę dla dobra naszego miasta – podkreślał po udzieleniu absolutorium Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Pliki do pobrania:

Back to top