– „Korpus Wsparcia Seniorów”

Zapraszamy do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z przystąpieniem przez gminę Sosnowiec do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II serdecznie zapraszamy osoby chętne do udziału
w Programie.

Uczestnikami Programu mogą być:

seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkańców Sosnowca którzy:

– mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

– prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Zakres usług w ramach programu:

dla uczestników Programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w  następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Zgłoszenia uczestnictwa do Programu przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 Kancelaria pokój 127 poprzez złożenie wypełnionej Karty zgłoszeniowej kandydata na uczestnika Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022.

Informacja tel. 32 296 22 52 lub 32 296 22 67

TERMINY

Rekrutacja do Programu trwać będzie do 30.07. 2022 r. O przyjęciu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu do Programu lub odmowie zostaną Państwo poinformowani pisemnie po rozpatrzeniu wniosków.

Więcej informacji

 

Back to top