– Konkurs plastyczny „Sekretny strażnik sekretów”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w  ogólnopolskim konkursie plastycznym „Sekretny strażnik sekretów”.

Uczestnikiem konkursu pt. „Sekretny strażnik sekretów” może być każde dziecko w wieku 6-15 lat. Konkurs odbywa się w ramach akcji „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką” dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2022 r., a kończy 22 sierpnia. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych, pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze, twórcze spędzanie czasu wolnego.

Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat: Grupa 6-10 lat; Grupa 11-15 lat. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu maskotki – przytulanki przedstawiającej „Sekretnego strażnika sekretów”. Forma pracy: przestrzenna, technika wykonania: dowolna. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
Prace można: przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji z dopiskiem „Sekretny strażnik sekretów” do dnia 22 sierpnia 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego); dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II) lub do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w godzinach ich otwarcia.
Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (www.biblioteka.sosnowiec.pl).
Karty zgłoszeń są dostępne we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu lub do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora.

 

 

Back to top