– Pod patronatem Tauronu

Rok szkolny  2022/2023 w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich będzie wyjątkowy.

Po pierwsze zainteresowanie kierunkami technicznymi oferowanymi przez szkołę przerosło wszelkie oczekiwania, po drugie uruchomiony został nowy kierunek nauczania: technik energetyk, który został objęty patronatem przez będziński oddział spółki Tauron Dystrybucja.

1 września 2022 r.  przedstawiciele spółki: Aneta Kołodziej – kierownik Wydziału Personalnego, Andrzej Słaboń- kierownik regionu, Dorota Piórkowska – specjalistka do spraw personalnych podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dokonali oficjalnie otwarcia kierunku technik energetyk, symbolicznie przekazując tablicę informującą o objęciu patronatem.

Obustronna  umowa dotyczy  zatrudnienia  uczniów  na praktykach  miesięcznych, a klasa patronacka oprócz doposażenia pracowni w laptopy i rzutnik zapewni stypendium najlepszym uczniom w wysokości 1500 złotych – przekazał wicedyrektor CKZiU, Zbigniew Zalas.

Back to top