– Koniec prac na ul. Podjazdowej

Jeszcze tylko kosmetyka, sprzątanie i koniec robót prowadzonych od początku kwietnia Sosnowieckie Wodociągi w rejonie ulicy Podjazdowej w Milowicach.

Prace związane były z przebudową kanalizacji ogólnospławnej. Na prawie półkilometrowym odcinku wykonane zostały przyłącza prowadzące do budynków, inwestycja obejmowała również budowę wpustów deszczowych z przykanalikami. Ostatnim akcentem prac było wykonanie nowej nawierzchni jezdni na półkilometrowym odcinku drogi. Koszt wykonanych w terminie prac wyniósł 1,4 mln zł.

Back to top