– Komunikat dla przedsiębiorców posiadających licencje TAXI

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką   o konieczności dostosowania licencji, które uzyskali przed 1 stycznia 2020 r. Niedostosowane licencje od dnia 1 stycznia 2023 r. stracą swoją ważność.

Wszystkie licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu  do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji – zgodnie
z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy  o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji  na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2377).

Wszelkich informacji udziela Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  przy  ul. Małachowskiego 3, pok. nr 23, w poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00, od wtorku  do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątki w godz. 7.30 – 13.00, tel. 32 / 296 06 24.

W związku z powyższym w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. należy złożyć wniosek o dostosowanie licencji do zmian ustawowych zgodnie z załączonymi formularzami.

Załatwienie sprawy trwa 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

Back to top