– Eliminacje Okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich w CKZiU

17 listopada w Technikum nr 1 Ekonomicznym – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Grota – Roweckiego 64 odbyły się po raz kolejny eliminacje okręgowe  VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. W gronie 51 uczestników z 13 miast  znalazło się także  pięć uczennic Technikum nr 1. Temat wiodący tegorocznych zmagań brzmiał: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego”.

Punktualnie o godzinie 12:00 we wszystkich okręgach w Polsce 388 uczestników eliminacji przystąpiło do rozwiązywania zadań, opierając się wyłącznie na własnej wiedzy i umiejętnościach, bo zgodnie z regulaminem uczestnicy nie mogli korzystać z kalkulatorów oraz innych materiałów pomocniczych.  Na wyniki eliminacji okręgowych, które wyłonią szczęśliwych finalistów, musimy poczekać do 30 listopada . Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Back to top