– CKZiU podpisało porozumienie o współpracy z Akademią Górnośląską

23 stycznia Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego podpisała porozumienie o współpracy z Akademią Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Celem nawiązanego porozumienia jest pogłębienie współpracy oraz tworzenie warunków integracji środowiska szkolnego i akademickiego, a także wzajemne wsparcie merytoryczne z obszaru kształcenia, dotyczące przedsiębiorczości , a także wzajemna promocja działalności.

Back to top