– Poznaj terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z terminami rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Warto też poznać granice obwodów publicznych szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024

 • Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców
  01.03.2023 r. (od godz. 12.00) – 10.03.2023 r. (do godz. 16.00)
 • Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
  01.03.2023 r. (od godz. 12.00) – 10.03.2023 r. (do godz. 17.00)
 • Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  15.03.2023 r. – godz. 14.00
 • Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
  15.03.2023 r. (od godz. 14.00) – 22.03.2023 r. (do godz. 17.00)
 • Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  24.03.2023 r. – godz. 14.00
 • Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w dniach 01.06.2022 r. – 26.06.2022 r.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 • Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  01.03.2023 r. – 17.03.2023 r. do godz. 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  24.03.2023 r. do godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  do 30.03.2023 r. do godz. 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  31.03.2023 r. – godz. 12.00
 • Terminy w postępowaniu uzupełniającym prowadzone będzie w dniach 01.06.2002 r. – 20.06.2022 r.

Poznaj granice obwodów publicznych szkół podstawowych w naszym mieście.

Klasy IV sportowe i klasy VII dwujęzyczne

Nabory do klas IV sportowych, mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych odbywać się będą bez użycia systemu elektronicznej rekrutacji.  Szczegóły rekrutacji dostępne będą na stronach internetowych szkół.

Szkoły – klasy wyższe niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy
  23.06.2023 r. – 29.06.2023 r. do godz. 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  30.06.2023 r. – godz. 15.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  do 05.07.2023 r. do godz. 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  06.07.2023 r. – godz. 12.00
 • Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w dniach 06.07.2023 r. – 21.07.2023 r.

Szkoły – klasy VII dwujęzyczne

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  27.03.2023 r. – 31.03.2022 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII
  23.06.2023 r. – 29.06.2023 r. do godziny 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  30.06.2023 r. – godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego
  do 06.07.2023 r. do godziny 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału
  07.07.2023 r. – godz. 12.00
 • Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w dniach 06.07.2023 r. – 21.07.2023 r.

Zarządzenie rekrutacja 2023/2024 (PDF, 3MB)

Uchwała – kryteria rekrutacji (PDF, 1MB)

Back to top