– „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” – dotacja celowa

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH, POLEGAJĄCE NA GROMADZENIU WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCU ICH POWSTANIA – „PO(D)LEJ DESZCZEM W SOSNOWCU”

Informujemy, iż od 01 marca do 30 czerwca 2023 r. można składać wnioski o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na instalacji urządzeń do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107,109 tel. (32) 296 05 74, (32) 296 08 25  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tj.:

  • poniedziałek – w godz. 07.30-18.00,
  • wtorek-czwartek – 07.30-15.30,
  • piątek – 07.30-13.00.

Adres do doręczeń e-mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl.

Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji oraz wzory wniosków znajdują się TUTAJ.

Back to top