– Uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Oddział będzie znajdował się w wybudowanym w 2018 roku pawilonie bloku operacyjnego przy ul. Zegadłowicza.

Posiada 6 łóżek i rozpocznie przyjmowanie pacjentów już w maju. Jest to bardzo ważny etap rozwoju placówki. Do tej pory najciężej chorzy pacjenci musieli być przewożeni do innych placówek, w których prawie zawsze brakowało miejsca, co utrudniało zapewnienie szybkiej ratującej życie, intensywnej terapii.

Umowa pomiędzy sosnowieckim szpitalem, a Śląskim Oddziałem NFZ ma zostać zawarta na okres 5 miesięcy od 1 maja do 30 września 2023 roku z możliwością przedłużenia. Wartość kontraktu to 1, 754,930 zł.

Back to top